ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Řečový procesor pro Štěpánku

Štěpánka se narodila s postižením sluchu, mluvená řeč se u ní z tohoto důvodu vyvíjela velmi pomalu a s opožděním. Hlavním komunikačním prostředkem pro ni dlouhou dobu byl znakový jazyk. Dnes se podle výsledků specialistů zdá, že možným důvodem pomalého vývoje mluvené řeči Štěpánky bylo horší slyšení, kvůli staršímu typu řečového procesoru.
 
Nedávno jsme měli možnost na několik dní Štěpánce zapůjčit a vyzkoušet nový typ zvukového procesoru, Štěpánka byla nadšená, že s ním rozumí mnohem lépe, než se svým stávajícím procesorem. Proto jsme se rozhodli, že se pokusíme procesor pořídit a usnadnit jí tak porozumění, další vývoj mluvené řeči, zlepšení výslovnosti i možnost zvládnout ve škole co nejlépe například výuku angličtiny.


Štěpánka nemá žádné další omezení, je to inteligentní a cílevědomá dívka. Navštěvuje běžnou základní školu, je tu spokojená a snaží se svým spolužákům ve všem vyrovnat. Hraje závodně badminton.

Budeme vděčni za každý příspěvěk.

Děkují, rodiče Štěpánky


Fotogalerie

Jdu na to