ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Asistence pro Alenu

Dobrý den,

ráda bych Vás seznámila s mojí kamarádkou.  Má 44 let a jmenuje se Alena. Těm, kteří si její příběh přečtou, přijdou možná vlastní trápení a starosti menší, když si uvědomí, s čím musí každý den bojovat ona.

Alena po ukončení střední školy začala mít zdravotní problémy. Zpočátku ji trápil třes rukou, neudržela v nich věci, chůze se stávala nekoordinovanou. Její nemoc postupovala plíživě, avšak po narození dcerky se její problémy zvětšily do takové míry, že nebyla schopna projít bez pomoci francouzských holí. Strávila týdny po nemocnicích, léčena antibiotiky, léky, injekcemi. Až punkce míšního moku určila diagnózu - roztroušená skleróza.

V současné době je Alena plně odkázána na pomoc druhé osoby, protože je naprosto nepohyblivá. Horní i dolní končetiny má nehybné a před dvěma lety přestala úplně mluvit, nemá dostatek síly na rozechvění hlasivek. Komunikace s ní probíhá jenom přes odezírání z úst. Častokrát to chce velkou trpělivost z její i naší strany porozumět, co nám chce říct. Každý den zvládá žít jenom za pomoci asistentů.

Alenčiny dny jsou stejné. Každé ráno přichází zdravotní sestry, které jí udělají hygienu, pomoci zvedáku obléknou, podají speciální nutriční koktejl a posadí před PC, který má upravený na ovládání ústní myší. To je její jediné spojení se světem a jejími přáteli. Na oběd přichází asistent, který ji nakrmí. Potom tráví čas opět před počítačem. Psaní mailu ústní myší trvá velice dlouho, každé písmenko umísťuje výdechem na plochu obrazovky. Odpolední návštěva asistenta ji umožní rehabilitaci na speciálním rotopedu, který je nezbytný pro procvičení končetin. Asistent se postará o svačinu, před odchodem ji umístí před TV, kde čeká až do příchodu dalšího asistenta, který jí po večeři a hygieně uloží do postele.

Nemůže se ani podrbat, nebo si utřít nos. Ve všem je závislá na pomoci druhé osoby, včetně ovládaní invalidního vozíku. Návštěvy dvou zdravotních sester proplácí pojišťovna, avšak další návštěvy asistentů si musí hradit sama. Bez nejbližší rodiny by to Alenka nezvládla. Po celou dobu při ní stojí její maminka a tatínek, kteří ji podporují a pomáhají, oba už v starobním důchodu. Velkou oporou je i její dcera, která už má vlastní rodinu.

Ačkoliv Alenin život není jednoduchý, je usměvavá, nehroutí se a statečně bojuje s nepřízní osudu. Její heslo, i přes nepřízeň osudu, je „To DÁM!"

Na dárce se obrací s prosbou o příspěvek na osobní asistenci. Ročně tato služba stojí 108 tisíc. Za každou pomoc moc děkuje.

 
Pokud máte otázky, neváhejte se obrátit přímo na nás: pomocproalenu@seznam.cz .
 
Zlata, kamarádka Alenky

Fotogalerie

Jdu na to