ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Stipendium Neuro-Euro


Stipendium Neuro-Euro napomáhá financovat odbornou stáž neurovědcům mladších 40 let na předních klinických pracovištích a podporuje vědeckou a klinickou spolupráci odborníků po celém světě. 

Stipendium vzniklo v roce 2000 původně jako součást projektu Konto MÍŠA, z jehož výnosů a z finanční jistiny je financovaný. Vybraní stážisté obdrží stipendium 1300 EUR. 

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení​

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pracovníci neurovědních oborů, vysokoškoláci i středoškoláci. Uzávěrka žádostí je 31. 3. 2024.
Náležitosti žádosti:
  • Konkrétní žádost s vyčíslením předpokládaných nákladů včetně informací o pracovišti, které má být navštíveno,
  • strukturovaný životopis,
  • přehled dosavadní klinické, případně zahraniční praxe a stáže,
  • doklad o jazykové způsobilosti,
  • dvě odborná doporučení – jedno přednosty domácího pracoviště a jedno z hostitelského pracoviště.

Výběrová komise

  • doc. MUDr. Martin Bojar, CSc., přednosta Kliniky neurologie FN Motol
  • MUDr. Roman Liščák, CSc., primář oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie 1. LF UK
  • doc., MUDr. Jiří Votava, CSc., Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK VFN
  • prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., profesor Neurochirurgické kliniky 3. LF UK

Kontakt

Agáta Marková
agata.markova@bariery.cz
224 214 452​
Nadace Charty 77/Konto Bariéry
Melantrichova 5
110 00 Praha 1
Jdu na to