ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry opět podpoří handicapované studenty


Konto Bariéry vyhlašuje další, už 25. ročník stipendií pro handicapované studenty. Středoškoláci a vysokoškoláci se mohou ucházet o finanční podporu ve školním, respektive v akademickém roce 2023/2024. Žádosti o Stipendium Bariéry je možné podávat do 31. srpna 2023. Unikátní vzdělávací projekt financuje Konto Bariéry zvýnosů aukčních salonů výtvarníků.

Stipendistům Konta Bariéry vyplácí nadace měsíční příspěvek ve výši jeden až čtyři tisíce korun. Peníze nejsou vázané na studijní výsledky, ale slouží především jako sociální podpora, která pomáhá handicapovaným studentům hradit část nákladů spojených se studiem. Někdo stipendium použije na zaplacení asistenta, jiný na benzín do auta, bez kterého by se do školy nedostal. „Stipendium Bariéry je projekt mého srdce. Vždy mám obrovskou radost, když mě někdo z našich stipendistů pozve na promoci, sleduji jejich životy,“ říká Božena Jirků, předsedkyně Správní rady Nadace Charty 77. „A těší mě i setkávání s výtvarníky, díky jejichž darům projekt financujeme. Když někdo z nich přijde a řekne: 'To je skvělé, že můj obraz zaplatí jednomu handicapovanému člověku rok studia!'“ dodává.

056721_KB_web_mobil_900x900-kopie.jpgKvalitní vzdělání znamená pro studenty s handicapem lepší možnost uplatnění na trhu práce. V předchozím ročníku projektu získalo Stipendium Bariéry 46 studentů na středních a vysokých školách v rámci celé České republiky. Mezi nimi i 26letý Jaroslav, který studuje Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. „Můj sen je pracovat v budoucnu jako kurátor a věnovat se mladým delikventům,“ říká Jarda. V mládí sám býval „divočák“. Úraz páteře, od kterého hýbe jen hlavou, dal ale jeho životu nový směr. Celkem Rada Konta Bariéry ve školním a akademickém roce 2022/2023 rozdělila mezi handicapované studenty částku 1 200 000 korun. 

Přihláška a podrobné informace pro uchazeče jsou k dispozici na internetových stránkách Konta Bariéry. O přiznání finanční podpory a její výši rozhoduje u každé žádosti individuálně Rada Konta Bariéry. Projekt Stipendium Bariéry financuje nadace díky tradičním aukčním salonům výtvarníků. Stovky umělců darují Kontu Bariéry svá díla, která pak nadace draží ve prospěch studentů s handicapem.

Přihlaste se o Stipendium Bariéry

Jdu na to