ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry


Konto Bariéry, nejdéle trvající veřejná sbírka v České republice, každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Naším cílem je vracet handicapované zpět do života.

„Pomáháme. Vždy. Všem“ Podporujeme je finančně díky štědrým partnerům a individuálním dárcům. Právě ti jsou naším „rodinným stříbrem“. Pravidelně jich na Konto Bariéry přispívá více než čtyřicet tisíc. Peníze, které nám dárci svěří, skutečně zlepšují neuvěřitelně náročné životy lidí s různými druhy zdravotního postižení.

Konto Bariéry doplňuje stát tam, kde jeho pomoc není dostatečná. Naše pomoc je proto velmi rozmanitá . Přispíváme na rehabilitační a kompenzační pomůcky, přestavby automobilů, bezbariérové úpravy, ale také na vzdělávání, pracovní uplatnění a mnoho dalších aktivit lidí s handicapem.

Na našem transparentním účtu můžete vidět kolik prostředků a od koho přichází, stejně jako kolik peněz a kam odchází.

Potřebuji pomoci

O výši podpory pro každého žadatele rozhoduje Rada Konta Bariéry. Rada se schází v ustálených termínech několikrát do roka, kdy posuzuje došlé žádosti o pomoc. 

Uzávěrka pro žádosti:  
Středa 12. června 2024

Příští zasedání:  
Středa 26. června 2024

Žádosti, které budou doručeny po termínu uzávěrky, budou posuzovány až na následujícím zasedání Rady Konta Bariéry.

Požádat o příspěvek​

Rada Konta Bariéry

Štěpán Beneš, Luboš Beniak, Martin Bojar, Jan Kačer, Martin Kovář, Jiří Lábus, Zuzana Špitálská, Dana Štěrbová, Jaroslav Šturma, Lia Vašíčková, Ludmila Vostřáková 
Jdu na to