ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Nový start


Projekt Nový start založila nadace pro pomoc lidem mezi 15 a 45 lety, kterým se v posledních 18 měsících stal úraz, nebo jiným způsobem došlo k nevratným změnám jejich zdravotního stavu. 

O co můžete žádat:

  1. Oblast příspěvků na kompenzační pomůcky a rehabilitaci (příspěvky na rehabilitační pobyty nad rámec standardních všechny typy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro žadatele se zdravotním postižením).
  2. Oblast komunikačních pomůcek (příspěvky na osobní počítače a související periferie; příspěvek na nestandardní mobilní komunikační technologie).
  3. Vzdělávání, osobní asistence a příspěvky v sociální nouzi (příspěvky na osobní asistenci; příspěvky na uhrazení kurzů, stáží, odborných seminářů, pobytů apod., které zvyšují šanci najít kvalifikovanou práci příspěvky na školné; příspěvky v sociální nouzi).
  4. Bydlení (příspěvky na výtahy, schodišťové plošiny, schodolezy; příspěvky na stavební úpravy, které odstraní bariéry v bytě, v domě a nebo v jeho okolí; příspěvky na pořízení bytu).
  5. Oblast zajištění mobility žadatele (příspěvek na osobní automobil; příspěvek na úpravy automobilu).

Chci požádat o příspěvěk

Rada Projektu

Božena Jirků, Martin Kovář, Jolana Voldánová
 
Rada projektu Nový start zasadala rozdělila v roce 2022 příspěvky v celkové výši 2 179 990 korun. Přispěla tak dvěma desítkám lidí s handicapem na mechanické vozíky, automobily, bezbariérové úpravy bydlení aj. 
Jdu na to