ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Banka bez bariér


Našim cílem je, aby běžný, každodenní život našich klientů nebyl ztížen překážkami, které jsou pro zdravé lidi marginální. Aby obyčejný nákup v obchodě, návštěva bankovní pobočky nebo cesta do zaměstnání byly bezproblémovou samozřejmostí. Proto jsme garanty ocenění Banka bez bariér.

Banka bez bariér​

Konto Bariéry je vyhlašovatelem a odborným garantem kategorie Banka bez bariér v rámci tradiční a prestižní soutěže Banka roku.

Deset let hodnotili prostředí tuzemských bank lidé s handicapem. V každém ze čtrnácti krajů vždy jeden vozíčkář a jeden neslyšící testovali devět retailových bank. Zaměřovali se na architektonické a komunikační bariéry, na možnost využít nabízených služeb pomocí internetového bankovnictví a v neposlední řadě také na profesionalitu a ochotu personálu těchto bank. 

V roce 2022 se kategorie Banka bez bariér představila v novém hávu a přibyla také kategorie Pojišťovna bez bariér. Organizátoři Banky roku jsme se zaměřili na to, jak banky a pojišťovny zaměstnávají osoby s handicapem, jak jim vycházejí vstříc a vytváří pro ně přívětivé a vhodné pracovní podmínky.

Titul Banka bez bariér roku 2023 získala Komerční banka, Pojišťovnou bez Bariér roku 2023 se stala Kooperativa pojišťovna.

Kontakt


Partner ocenění Banka bez bariér

Jdu na to