ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Síť bez bariér


Iniciativa Síť bez bariér prosazuje lepší přístupnost míst v Česku.

NycYfsLPSZ2lyYulihITWQ.jpeg

Za iniciativou s názvem Síť bez bariér stojí organizace, které dlouhodobě pomáhají lidem s handicapem: Nadace Charty 77 | Konto Bariéry, Disway, Pražská organizace vozíčkářů, Pestrá a Česká asociace paraplegiků – CZEPA. Společně budou prosazovat lepší přístupnost veřejného prostoru a zasazovat se o odstraňování bariér, které zejména lidem se zdravotním postižením brání žít naplno.

Memorandum_Sit-bez-barier_podpis_20-6-2024-(1)_web_nahled.jpg
Podpis Memoranda o spolupráci 20. června 2024 v Praze. 

Cílem Sítě bez bariér je zpřístupňovat místa, zážitky, vzdělávání a další oblasti běžného života nejen lidem s handicapem, ale také seniorům a rodinám s malými dětmi. Pětice organizací si to vytyčila v Memorandu o spolupráci. Podepsaly ho 20. června 2024 v Praze. Zaměřit se chtějí na osvětu, mapování přístupnosti objektů a tras včetně společného datového skladu, správné provádění bezbariérových opatření a dodržování legislativy nebo na mezinárodní spolupráci. Vzniknout by mohla také značka kvality pro přístupná místa.

Zapojené organizace

SIt-bez-barier-(1920-x-1080-px).png

Důležité odkazy

Kontakt

Jdu na to