ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Nadaci Charty 77 nově povede Jolana Voldánová


Ve vedení Nadace Charty 77 dochází k významné změně. Ve funkci ředitelky střídá Boženu Jirků po dvou dekádách Jolana Voldánová. Nadace patří objemem rozdělených příspěvků mezi největší v Česku. Její stěžejní projekt – Konto Bariéry – pomáhá už 30 let lidem s handicapem. Nadace Charty 77 oficiálně oznámila změnu 19. června prostřednictvím kampaně „Teď na to máš nos ty!“.

Voldanova-a-Jirku-s-nosy-(1).jpg


Božena Jirků se stala součástí Nadace Charty 77 už v jejích začátcích v 90. letech. Od roku 2002 pak působila jako její ředitelka. Za výrazného přispění Boženy Jirků nadace formovala neziskový sektor u nás, handicapovaní se stali součástí společenského dialogu, získali větší pozornost médií i politiků. Vždy patřila mezi nejvlivnější ženy Česka a v žebříčku, který každoročně zveřejňuje časopis Forbes, se několikrát umístila v první desítce. A mezi 195 nejvlivnějšími Češkami nechybí ani letos. Pomyslné žezlo v podobě červeného klaunského nosu – symbolu Konta Bariéry – Božena Jirků veřejně předá nové ředitelce Jolaně Voldánové na setkání přátel nadace 19. června v pražské Písecké bráně.

Božena Jirků: Životní etapa naplněná charitou

K charitativní práci se Božena Jirků dostala oklikou, když se během svého působení v tehdejší Československé televizi seznámila se zakladatelem Nadace Charty 77 profesorem Františkem Janouchem. „Krátce po našem setkání mi zavolal s nabídkou spolupráce. Byl z toho začátek mého nového, velmi krásného života,“ vzpomíná Božena Jirků.
V Nadaci Charty 77 zorganizovala první celonárodní sbírku u nás, Konto Míša na pořízení Leksellova gama nože pro operace mozku. A odtud už byl jen krůček k založení Konta Bariéry – dnes nejdéle fungující veřejné sbírky s více než 40 tisíci pravidelnými dárci. Díky nim i dalším štědrým partnerům Konto Bariéry už tři dekády pomáhá lidem se zdravotním postižením a organizacím, které o ně pečují.

Celkem nadace ve své novodobé historii rozdělila už více než jednu miliardu korun a pomohla statisícům potřebných. „Jsem hrdá na to, že za léta existence Konta Bariéry jsme potvrdili své renomé a ukázali našim dárcům, že jejich peníze jsou vždy použity na dobrou věc,“ říká Božena Jirků.

Jolana Voldánová: Pokračování i nové výzvy

Na práci Boženy Jirků chce navázat i její nástupkyně Jolana Voldánová.  Ta řadu let pracovala jako reportérka a moderátorka České televize. Ani po odchodu z televize ale nezmizela z veřejného prostoru, stala se mediátorkou důležitých společenských témat, například jako mluvčí Českého statistického úřadu vysvětlovala sčítání lidu. Řadu let je také sama aktivní v oblasti charity, podílela se na mnoha benefičních projektech a moderovala řadu charitativních akcí či televizních pořadů. Ikonický červený nos si Jolana Voldánová symbolicky nasadí právě 19. června, a tím převezme ředitelskou roli.

„Je pro mě ctí a zároveň obrovskou výzvou převzít vedení tak prestižní nadace. Boženka Jirků odvedla velký kus práce a mým prvním úkolem bude zachovat kontinuitu všech úspěšných nadačních projektů a zároveň nabídnout nějakou vlastní přidanou hodnotu. Nemám pochyb, že lidé chtějí pomáhat a že jim není lhostejný osud druhých. A s tím, jak se společnost proměňuje, jak dorůstají nové generace dárců, bude potřeba ukazovat také nové možnosti dárcovství. I to je jeden z předpokladů pro to, aby projekty, jako je Konto Bariéry, mohly dál úspěšně fungovat,“ říká Jolana Voldánová, a dodává, že bude mimo jiné hledat i nové cesty, jak dárce oslovit, motivovat a zároveň jak zviditelnit někdy neprávem opomíjené příběhy lidí bojujících s nepřízní osudu.

Odcházející ředitelka Božena Jirků byla v květnu zvolena do čela Správní rady Nadace Charty 77. „Nadaci neopouštím, jsem s ní stále spojená takřka pupeční šňůrou, ale její vedení po tolika letech ráda předám Jolaně. Věřím, že dokáže navázat na to skvělé, co v nadaci za ta léta vzniklo, a zároveň jí vtisknout svoje nápady. Jsem přesvědčená, že - stejně jako já - má na charitu nos!“ dodává Božena Jirků.
 

Nadace Charty 77 / Konto Bariéry v číslech:
  • 40 tisíc pravidelných dárců
  • 30 let pomoci handicapovaným lidem
  • 20 milionů korun od individuálních dárců za rok 2022
  • 13 firemních fondů
  • 1 miliarda korun rozdělená mezi statisíce potřebných
Jdu na to