ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Potřebuji pomoci


Komu Konto Bariéry pomáhá?

  • Občanům České republiky se zdravotním postižením či jiným handicapem.
  • Neziskovým organizacím, které pečují o handicapované, sdružují je a integrují.

Na co přispíváme?

Jak požádat o příspěvek?

Potřebujete pomoci a splňujete jmenovaná kritéria? Stáhněte si dokument s přesnými informacemi pro jednotlivce i organizace.
Žádosti posuzuje Rada Konta Bariéry v předem daných termínech.

Uzávěrka pro doručení kompletní žádosti včetně příloh

Středa 12. června 2024

Příští zasedání Rady Konta Bariéry

Středa 26. června 2024

Dokumenty ke stažení

  • Jak požádat o poskytnutí příspěvku (zde)
  • Čestné prohlášení o výši příjmů (zde)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro klienty (zde)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů osobního asistenta (zde
  • Doklad o vyúčtování příspěvku na osobní asistenci (zde)
  • Návrh smlouvy o poskytnutí osobní asistence (zde)

Kontakt

Dagmar Babková
Kateřina Stejskalová
Tel.: 224 230 216​
Nadace Charty 77 | Konto Bariéry
Melantrichova 5
110 00 Praha 1
Jdu na to