ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Fond Ukrajina


RV0_4212-(3).jpg
Autor fotografie: René Volfík       
 
Fond Ukrajina založila nadace v reakci na válečný konflikt na Ukrajině a s ním související příliv uprchlíků, zejména žen a dětí, do České republiky. Cílem projektu je pomoci handicapovaným nebo sociálně znevýhodněným  se začleněním do společnosti. Z výtěžku sbírky bude Konto Bariéry  financovat všechny typy kompenzačních pomůcek, osobní asistence nebo například psychologickou pomoc. 

Chci pomoci

Vzdělání bez bariér je speciální projekt, který nadace vytvořila pro školy v rámci Fondu Ukrajina. Jeho cílem je pomoci se začleněním ukrajinských dětí do českých škol. Projekt nadace financuje zejména díky spolupráci s osvědčenými partnery.  Více o tom, jak požádat o pomoc, najdete na zde. 

Poštovní známku k Fondu Ukrajina vydala nadace jako poděkování pro dárce. Zájemci o známku najdou více informací zde.

Kontakt

info@bariery.cz 
Tel.: +420 224 214 452
Jdu na to